Uppskattad kundtjänst även via e-post

En nyligen genomförd kundtjänstundersökning visar att .SE Direkt står sig fortsatt bra jämfört med andra kundtjänster när det kommer till att svara på mejl. Mer än fyra av fem kunder ger kontakten med kundservice ett positivt omdöme.

Analysföretaget Mistat har nyligen mätt vilken upplevelse våra kunder har av mejlkorrespondens med kundtjänsten hos .SE Direkt. Med hjälp av e-postenkäter får personer som nyss varit i kontakt med oss svara på hur man upplever saker såsom tillgänglighet, svarstid, bemötande och engagemang.

Vi är väldigt glada över resultatet. På frågan om de tillfrågades allmänna omdöme får vi 4,23 på en femgradig skala. Det är den högsta siffra som vi har fått någonsin.

Även andra siffror i den senaste analysrapporten pekar på en positiv utveckling. Till exempel är en överväldigande majoritet som säger sig ha stort förtroende för .SE Direkt.