Villkor och regler

Nya villkor och regler för domännamnsadministration gällande fr.o.m. 6 februari 2019

Ändringar som gjorts avser språkliga justeringar. Villkorsändring träder i kraft en månad efter det att ändringen publicerats på .SE Direkts webbplats, www.sedirekt.se (6 februari 2019). Villkorsändringen gäller från Ikraftträdandedatum även för Innehavare som registreras efter publiceringstillfället. Innehavaren har i samband med villkorsändring rätt att säga upp dessa villkor i enlighet med punkt 4.2 i villkoren och eventuell rätt till återbetalning av årsavgift(er) enligt punkt 4.3.  Här kan du läsa de nya villkoren.

 

.SE Direkts befintliga villkor för domännamnsadministration gäller till och med 5 februari vid registrering av en .se-domän. Läs alltid noga igenom villkoren innan du registrerar ett nytt domännamn. Villkoren tar bland annat upp att:

  • Vem som helst kan registrera en .se-domän förutsatt att den är ledig och inte förekommer på IIS:s spärrlista, se nedan. Principen om ”först till kvarn” gäller, vilket innebär att registrering av domännamn sker utan förprövning.
  • Det valda namnet får inte strida mot lag eller göra intrång i annans rätt, exempelvis ett varumärke.
  • Innehavaren måste uppge en fungerande e-postadress och fullständiga kontaktuppgifter.
  • En .se-domän får innehålla minst ett och högst 63 tecken.
  • En .se-domän får innehålla bokstäverna a-z, å, ä, ö, é och ü samt siffrorna 0-9, bindestreck och skrivtecken som förekommer i de officiella svenska minoritetsspråken eller i våra nordiska grannländers språk.

.SE Direkts integritetspolicy

Uppdaterad integritetspolicy fr.o.m 7 januari 2019.

För domännamnsinnehavare finns information om hur vi behandlar personuppgifter som du lämnar i samband med registrering av domännamn.
Behandlingen sker enligt .SE Direkts integritetspolicyn.

Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se

Internetstiftelsen uppdaterar nya registreringsvillkoren fr.o.m. 6 februari 2019. Läs mer här: https://www.iis.se/domaner/registrera/se/villkor/

Befintliga registreringsvillkor från IIS (Internetstiftelsen i Sverige) gäller till och med 5 februari, för alla innehavare av .se-domännamn.

Spärrade och reserverade domännamn

Det finns ett antal kategorier av domännamn som spärrats eller reserverats av IIS. Här kan du ladda ner en textfil med samtliga spärrade och reserverade domäner .

Vissa domännamn är helt spärrade för registrering medan andra är reserverade för behörig sökande.

Följande kombinationer är också spärrade men redovisas inte i listan:

  • Alla sifferkombinationer i formatet xxxxxx-xxxx som utgör eller kan komma att utgöra ett personnummer.
  • Sifferserien 900 000 – 909 000 med formen 90xxxx-x respektive 90x-xxxx.
  • 90 000 för nödsamtal.
  • Av tekniska skäl är även domännamn som börjar med två tecken följt av två bindestreck spärrade.