Priser

Kostnaden för att registrera en ny .se-domän hos oss är 255 kronor inklusive moms (204 kronor exklusive moms). 

Vid en nyregistrering betalar du registreringsavgiften som är detsamma som en årsavgift med kontokort. Vi kan inte erbjuda fakturering.

Välj flerårsbetalning

Du kan välja att betala årsavgiften för flera år i taget och vid registreringen anger du antalet år du vill betala för i förväg. Du väljer mellan 1-10 år.

.SE Direkt erbjuder inga webbhotellstjänster

Vi tillhandahåller inga tilläggstjänster som webbhotell, e-post, hosting eller liknande. Läs mer om hur du kommer igång med din domän här. Årsavgiften från .SE Direkt inkluderar därmed inte tjänster som du har hos andra leverantörer och som kan användas med ditt domännamn, såsom till hemsida och e-post. Om du har sådana tjänster kopplat till ditt domännamn betalar du för detta till ditt webbhotell.

Välj mejlavisering

Ett tips är att välja att bli aviserad per mejl. Då sparar du inte bara igen på miljöpåverkan som pappersavier innebär utan du sparar också 25 kronor per avi då vi tar ut en aviavgift för kunder som väljer att få sin avi via post.