Kom igång

Om du har registrerat domännamnet dindomän.se och vill använda det till en sajt som heter www.dindomän.se och en e-postadress som exempelvis heter dittnamn@dindomän.se måste du ha en leverantör av webb- och e-posttjänster (kallas ofta webbhotell). Sådana tjänster erbjuder inte vi.

För att kunna använda ett domännamn till exempelvis en webbplats och mejladresser behöver man lägga upp de namnservrar som ska svara för domännamnet. Du kontaktar den leverantören som du har/vill ha av e-post- och webbplatstjänster – de ger dig information om vilken namnserverinformation du ska ange för ditt domännamn. Läs mer om skillnaden mellan .SE Direkt och webbhotellet.

Lägg till namnservrar i Domänhanteraren

När du har fått informationen om namnservrarna från din leverantör då lägger du till dem i vårt verktyg Domänhanteraren. I hjälpsidorna står det beskrivet hur du ska gå tillväga.

En namnserver ser ofta ut så här:

ns1.leverantörens-namn.se
ns2.leverantörens-namn.se
osv.

Observera att det enda som man ska lägga in är namnet på namnservrarna. Lägg in en ny namnserver i taget och ta sedan bort de gamla namnservrarna. Ett domännamn kan ha max tio namnservrar.

När man utför en uppdatering av namnservrar tar det ett tag innan uppdateringen slår igenom på internet.

Om det inte har funnits någon namnserverinformation tidigare tar det ingen extra tid, men vid en uppdatering av information träder det nya i kraft först när det gamla slutat gälla. Hur länge det gamla fortsatt gäller behöver du fråga ditt webbhotell om.

Steg för steg

Om du vill använda ditt domännamn till en webbplats och/eller e-postadresser ska du göra följande:

  1. Välj ett webbhotell/hostingleverantör och köp ett webbpaket som passar dina önskemål.
  2. Be webbhotellet om information om vilka namnservrar ditt domännamn ska peka på.
  3. Logga in i ditt konto i Domänhanteraren.
  4. Lägg till namnservrarna i Domänhanteraren – ta gärna hjälp av hjälpsidorna här.

Skillnaden mellan .SE Direkt och ett webbhotell

För att någon (en användare) ska kunna navigera till din hemsida eller skicka mejl till en e-postadress som du har på internet krävs det att vissa bitar finns på plats som du kan se på bilden nedan.

webbhotell

Användaren behöver till exempel en dator för att hitta domänen, vilken har namnservrar som behövs för att kunna hitta hemsida och leverera e-post. Ditt domännamn fungerar ungefär som din ”tomt” på internet. På samma sätt som att du kan bygga ett hus och sätta upp en brevlåda på en tomt (din ”domän”) i verkligheten fungerar det så även på internet.

Om du har ditt .se-domännamn hos oss här på .SE Direkt så är det själva domännamnet (tomten) som du har hos oss. Webbhotellstjänster erbjuder inte vi utan det har du vanligtvis hos ett webbhotell (som du kan se ovan). Webbhotellstjänster består av namnservrar, hemsida och e-post.

Webbhotellstjänster

Det som ett webbhotell kan erbjuda dig är hemsida (webb), e-post-adresser (mejl) och DNS (bland annat namnservrar) som sköter kopplingen mellan ditt domännamn å ena sidan och din hemsida och e-post å andra sidan. Det du gör hos oss är att lägga upp de namnservrar som skall svara för ditt domännamn om du har ditt .se-domännamn hos oss.

Vilka namnservrar du skall använda får du information om från ditt webbhotell/din DNS-leverantör. DNS och namnservrar fungerar ungefär som en telefonkatalog för internet. En katalog som listar adresser till olika servrar snarare än telefonnummer.

Om man slår på ett domännamn i katalogen hittar man i allmänhet åtminstone två adresser, en så kallad A-pekare som går till webbservern och en MX-pekare som pekar ut e-postservern.