Domäner med å, ä, ö med flera tecken (IDN)

IDN står för Internationalised Domain Names och är domännamn med tecken som ligger utanför domännamnssystemets teckenuppsättning, som endast omfattar tecknen a-z, 0-9 och bindestreck.

Sedan 2003 är det möjligt att registrera .se-domäner med tecknen å, ä och ö samt é och ü. 2007 tillkom även de tecken som förekommer i de officiella svenska minoritetsspråken: finska, meänkieli (tornedalsfinska), samiska, romani och jiddish. Samtidigt blev också skrivtecknen för de övriga nordiska språken möjliga att använda i .se-domäner.

Tillsammans kallas domännamn med något av dessa tecken IDN-domäner (Internationalised Domain Names). Klicka här för en fullständig teckentabell över alla tillåtna tecken.

Här kan du läsa mer om hur du registrerar en ny domän hos oss.

IDN fungerar i de flesta webbläsare

Det går att använda IDN i de allra flesta webbläsare, men det finns inte någon färdig lösning för att hantera dessa tecken i e-postadresser. Om du vill använda en domän till en e-postadress måste domännamnet endast bestå av tecken som innefattas i domännamnssystemets teckenuppsättning, det vill säga a-z, 0-9 och bindestreck.

Konverteras i DNS

Domännamnssystemet (DNS) tillåter endast skrivtecknen a-z, 0-9 och bindestreck. För att kunna hantera andra tecken i DNS används en metod för omkodning för att kunna representera de tecken som förekommer i internationaliserade domännamn hos IIS. Med vårt konverteringsverktyg i Domänhanteraren kan du omvandla ett IDN-domännamn till ett domännamn som är anpassat för DNS och vice versa.