Om .SE Direkt

.SE Direkt är det enkla och trygga valet om du vill ha ett .se-domännamn. .SE Direkt erbjuder .se-domännamn utan tilläggstjänster till företag och privatkunder. Vårt webbgränssnitt Domänhanteraren ger kunden ett enkelt verktyg att själv administrera sina .se-domäner.

.SE Direkt är en del av IIS (Internetstiftelsen i Sverige). Stiftelsen är en oberoende allmännyttig organisation som verkar för positiv utveckling av internet i Sverige. IIS ansvarar för internets svenska toppdomän .se, med registrering av domännamn samt administration och teknisk drift av det nationella domännamnsregistret. Allt överskott som domännamnsavgifterna medför går till projekt som ska utveckla internet i Sverige. I dag finns det närmare 1,4 miljoner registrerade .se-domäner. Försäljningen av domännamn sker genom återförsäljare, så kallade registrarer. En av dessa är .SE Direkt, IIS:s egen registrarverksamhet.

.SE Direkts kunder bidrar till internetutveckling

När du registrerar en .se-domän hos .SE Direkt föder du inga kommersiella vinstintressen. En del av avgiften som IIS tar ut för domännamnsregistrering går till projekt som på olika sätt främjar en positiv utveckling av internet i Sverige. 2014 satsade IIS 57 miljoner kronor på vår internetutvecklande verksamhet. Varje registrering ökar alltså IIS:s möjligheter att verka för en positiv internetutveckling i Sverige. Den överordnade målsättningen är att alla ska kunna ta tillvara internets möjligheter.

Ett säkert internet

IIS:s internetutvecklingsprojekt har sin grund i stiftelsens urkund och stadgar. Mottot för projekten är ”Internet för alla”. Det innebär att alla människor i vårt land ska ha samma rätt och samma möjligheter att utnyttja internets tjänster. Internet ska också vara säkert, så att användarna känner sig trygga och litar på tjänsterna som finns där. Även internets infrastruktur är i fokus. Den ska vara säker, stabil och skalbar så att internet blir så användbart som möjligt för alla.