Ökad säkerhet med krypterade lösenord

Vi vill erbjuda alla våra kunder möjligheten att lagra sina lösenord krypterat. Därför kan du komma att få en uppmaning att byta lösenord nästa gång du loggar in i Domänhanteraren.

Det är naturligtvis viktigt att skydda lösenord för obehörig åtkomst. Som ett led i vårt säkerhetsarbete använder vi algoritmen Bcrypt för att ”salta” lösenord.

Ett salt är ett slumpmässigt tillägg till ett lösenord som gör det svårare för en lösenordstjuv att lista ut det riktiga lösenordet – tack vare kryptering.

Om ditt lösenord inte var lagrat med Bcrypt sedan tidigare kommer du behöva begära ut ett nytt lösenord nästa gång du loggar in i domänhantareraren.