Uppsägning

Om du vill säga upp ditt domännamn finns tre olika sätt att göra det på. Tänk på att e-postadresser och webbplatser som är kopplade till ditt domännamn kommer att sluta fungera om du säger upp domännamnet.

• Logga in på ditt konto i domänhanteraren och avregistrera domännamnet

Logga in i Domänhanteraren och välj de domäner du vill avregistrera under fliken ”domäner”. I Domänhanteraren finns också en hjälptext som beskriver hur du avregistrerar domännamnet, och du kan också ta del av instruktionerna om avregistrering här nedan.

• Fyll i uppsägningsblanketten och skicka den till .SE Direkt

Fyll i en uppsägningsblankett och skanna och mejla den till .SE Direkt. Uppsägningen sker inom några dagar efter att vi mottagit din uppsägningsblankett.

• Betala inte avin på årsavgiften för domännamn

Eftersom betalningen avser nästkommande år är du inte skyldig att betala avin. Om betalningen uteblir avregistreras domännamnet automatiskt efter en tid. Vi kommer visserligen att skicka ut en påminnelse samt e-postmeddelanden om att domännamnet kommer att avregistreras men om du inte vill ha kvar ditt domännamn kan du bortse från dessa.

Observera att ovanstående endast gäller om betalningsavin består av ett domännamn, en så kallad enskild avi. Om du har fått en samlingsavi och vill avsluta någon/några av domänerna men samtidigt behålla ett annat domännamn ska du avregistrera de domäner du inte vill ha kvar, antingen via ditt konto i Domänhanteraren eller via uppsägningsblanketten.

När det är gjort kommer beloppet att reduceras per automatik. Ingen ny avi skapas utan avimottagaren får ett mejl med information om hur mycket som ska betalas. Du kan alltså inte bara betala för den domän du vill ha kvar, då betalas inte avin till fullo vilket i sin tur innebär att domänen inte förnyas. Du behöver först avregistrera det/de domännamn du inte vill förnya.

Uppsägningen sker inom några dagar och du slipper få betalningsavier, påminnelser och e-post. Om du saknar någon uppgift som ska finnas med på blanketten kan du söka fram den informationen genom att söka på ditt domännamn på IIS:s hemsida.

Om du har extra tjänster som webbplats och mejl hos ett webbhotell/operatör bör även detta sägas upp hos dem.