Samla dina domäner under ett konto

Genom att samla dina olika domäner under ett konto förenklar du adminstrationen av dina domännamn i Domänhanteraren. Du får då ett inlogg där du kan administrera samtliga domäner från samma konto.

För att importera domännamn till samma konto måste de vara registrerade på samma person- eller organisationsnummer.

Du importerar dina konton via Domänhanteraren. I hjälpavsnittet kan du läsa hur du gör.

Du kan också fylla i blanketten för att importera konton. Den behöver skrivas under av firmatecknaren, därefter skickar du den till oss via post, fax eller skannad i ett mejl.

Den här informationen följer med när du importerar domännamn

  • Samtliga domäner importeras
  • Dina kontakter importeras
  • Alla meddelanden importeras
  • All domänhistorik importeras

Notera att det konto du importerar kommer att raderas. Du kommer alltså INTE kunna använda det importerade kontot mer.

Vid importering till ett konto följer samtliga kontakter med, det vill saga innehavarkontakten samt teknisk-, administrativ- samt avikontakt om du har sådana kopplade till dina domäner. Kontakterna ser du i form av ett kontakt-ID. Ett exempel på hur ett kontakt-ID ser ut är abcdef0702-00001.

Koppla dina domäner till en kontakt

I och med att du får flera innehavarkontakter kan du koppla dina domäner till en och samma kontakt. Hur man kopplar domänerna till samma innehavarkontakt (byter innehavarkontakt) samt hur du kopplar bort och kopplar till kontakter kan du läsa om i Domänhanterarens hjälpavsnitt.

När du har kopplat dina domäner till samma innehavarkontakt, kan du radera de övriga. Det går inte att byta innehavarkontakt om det finns en avi kopplad, det vill säga domänen ligger för förnyelse. Då får du administrera detta när avin är betalad.

Domäner som är registrerade i samma månad, finns i samma konto samt är kopplade till samma kontakt kommer automatiskt att aviseras tillsammans. Önskar du separata avier behöver domänerna vara kopplade till olika kontakter.