Så gör du en överlåtelse som nuvarande innehavare

För att göra en överlåtelse av ett domännamn behöver du först kontakt-ID samt personnummer/organisationsnummer för den person du vill överlåta domänen till. Instruktioner för detta finns under mottagande innehavares flik.

När du har uppgifterna så loggar du in i Domänhanteraren och väljer det domännamn som ska överlåtas. Behöver du hjälp finns instruktioner här.

När du registrerat överlåtelsen i Domänhanteraren behöver du också fylla i och skriva under överlåtelseblanketten och skicka den till .SE Direkt. Om du saknar en kopia av blanketten kan du  hämta den här.

Skicka blanketten till .SE Direkt på fax 08-452 35 02, som brev IIS (Internetstiftelsen i Sverige), Box 7399, 103 91 STOCKHOLM eller via e-post till info@sedirekt.se.

Efter initiering skickas ett e-postmeddelande till mottagande innehavare med uppmaning om att acceptera överlåtelsen. Mottagaren har sedan en månad på sig att acceptera i Domänhanteraren.

Nuvarande och mottagande innehavare informeras via e-post när överlåtelsen är genomförd.

Vem kan skriva under överlåtelseblanketten?

Är domännamnet registrerat på ett personnummer är det personen som personnumret tillhör som ska skriva under blanketten.

Är domännamnet registrerat på ett organisationsnummer är det den eller de som har firmateckningsrätt för organisationsnumret som ska skriva under blanketten.

Är det en pågående konkurs är det vanligtvis konkursförvaltaren som tecknar för företaget. Då behöver även underlag bifogas, till exempel en kopia av förordnandet från tingsrätten.

Är det en pågående likvidation är det vanligtvis likvidatorn som tecknar för företaget. Här behöver även ett underlag som styrker likvidatorns rätt att företräda likvidationen bifogas. Har ni frågor kring vem som har firmateckningsrätt kontakta Bolagsverket.