Överlåtelse

Har du ett .se-domänamn hos .SE Direkt som du inte vill ha kvar men som någon annan vill ta över kan du överlåta domänen.

Överlåter du ett domännamn till en annan person flyttar vi domännamnet från ditt konto till den nya innehavarens konto. Observera alltså att den du vill överlåta domännamnet till behöver ha ett konto i Domänhanteraren. Den nya innehavaren kan vara antingen en fysisk eller juridisk person.

Hur byter jag innehavare för mitt domännamn?

Du ordnar en överlåtelse dels i Domänhanteraren, dels genom att skicka in en underskriven blankett.
Observera att du måste göra både och för att överlåtelsen ska gå igenom.

Information om hur du går tillväga hittar du här:

Observera att du endast kan göra en överlåtelse hos .SE Direkt om du har oss som registrar/återförsäljare.

Överlåtelse

Överlåtelse av deaktiverade domännamn

Det går inte att göra en överlåtelse för ett domännamn som är deaktiverat på grund av att den nuvarande innehavaren har begärt avregistrering för domännamnet.

Vid en överlåtelse kvarstår domänens förfallodatum. Om det är mitt i en aviseringsperiod (och avin gällande årsavgiften för domänen är obetald) kommer en ny avi att skapas till den nya innehavaren. Om domännamnet riskerar att deaktiveras på grund av att dess registreringsperiod ännu inte förnyats ändras inte deaktiveringsdatumet även om den nya avin får nytt förfallodatum.