Kontakter i Domänhanteraren

För att administrera domännamn i Domänhanteraren går det att utse tre olika kontakter som har olika behörighetsnivåer. Vill du som är innehavare sköta administrationen av dina domännamn själv behöver du inte utse några kontakter.

Som innehavare av en .se-domän kan du använda dig av olika typer av kontaktpersoner för ditt domännamn om du själv inte har tid eller saknar kunskap för att administrera dina domäner.

Det är alltid på innehavarens begäran som någon kan vara kontakt. Ett skriftligt avtal, intyg eller en överenskommelse ska kunna uppvisas vid efterfrågan. Kontakterna utför sina uppgifter genom att logga in på sitt eget konto i Domänhanteraren.

Instruktioner för hur du som innehavare kopplar kontaktpersoner till ditt domännamn, eller tar bort dem, kan du ladda hem i PDF-format. Du kan också läsa instruktionerna i Domänhanterarens hjälpfunktion om du loggar in på ditt konto.

Utöver innehavaren, som alltid finns med, kan ett domännamn ha tre typer av kontakter:

Administrativ kontakt

En administrativ kontaktperson har samma rättigheter som innehavaren själv så när som på att han eller hon inte kan säga upp domännamnet eller överlåta det på annan person. Den som utser en administrativ kontaktperson kan alltså delegera alla löpande arbetsuppgifter till denne.

Om du har ett konto med en kontakt i som har rollen administrativ kontakt i förhållande till ett domännamn så ger det alltså den personen administrativ behörighet för det domännamnet.

Teknisk kontakt

En teknisk kontaktperson kan lägga till och ta bort namnservrar för domänen.

Avikontakt

En avikontakt tar emot betalningsavin i innehavarens ställe och ser till att årsavgiften blir betald.

Utöver ovan beskrivna arbetsuppgifter kan alla kontaktpersoner också uppdatera sina egna adress- och e-postuppgifter i Domänhanteraren.

Olika roller för olika domäner

En och samma kontaktperson kan ha olika roller i förhållande till olika domännamn. Ingenting hindrar till exempel att en kontaktperson står som avikontakt för ett domännamn och administrativ kontakt för två andra. En person kan ha flera roller för samma domännamn.

Kontakter_eng