Inloggning med certifikat

Ett certifikat gör det enklare att logga in i Domänhanteraren. När ditt certifikat är installerat behöver du inte komma ihåg vare sig kundnummer eller lösenord utan kan logga in med ett klick. Med certifikat kan du också ha flera användare inom organisationen som loggar in på samma konto med unika certifikat.

Här kan du läsa hur du gör för att komma igång.

• Är det säkrare än att logga in med kundnummer och lösenord?

Det går inte att generellt säga att certifikat är säkrare. Säkerheten hos ett certifikat påverkas av en rad faktorer som till exempel på vilket sätt den digitala identiteten knyts till en fysisk person.

• Kan jag ha flera certifikat knutna till samma konto?

Ja, det går utmärkt.

• Kostar det något extra att använda certifikat för inloggning?

IIS tar inget betalt. Däremot kan eventuellt certifikatutfärdaren (se nästa fråga) ta ut en avgift för certifikatet.

• Hur får jag tag i ett certifikat?

Vänd dig till certifikatutfärdaren. För närvarande accepterar IIS endast certifikat utfärdade av CAcert. CAcert tar inget betalt för certifikaten.

• Varför kan jag bara använda certifikat från CAsert? Det finns ju fler leverantörer att välja på?

Vi har valt att börja med CAcert därför att det är enkelt att skaffa ett certifikat därifrån och dessutom kostnadsfritt. Alla som vill testa certifikatinloggning i Domänhanteraren kan på så sätt göra det. På sikt kommer vi att hantera certifikat också från andra utfärdare.

• Vad är det för skillnad mellan certifikat med och utan administratörsrättigheter?

Om du loggar in med ett administratörscertifikat kan du administrera kontot, bland annat ändra kontoinställningar samt lägga till och ta bort andra certifikat. De möjligheterna finns inte om du loggar in med ett certifikat utan administratörsrättigheter.
Det första certifikat som läggs till i ett konto får automatiskt administratörsrättigheter. För övriga certifikat måste du kryssa i rutan ”Administratör” när du lägger till dem för att de ska få administratörsrättigheter.

• Ska jag stänga av inloggning med lösenord när jag har lagt till mitt certifikat?

Det är en avvägning som varje kund behöver göra själv. Genom att stänga av möjligheten minskar risken för att någon obehörig ska komma över inloggningsuppgifterna och logga in på ditt konto.

• Hur gör jag om mitt certifikat inte längre fungerar? Om det har upphört att gälla?

Vänd dig till utfärdaren för att förnya certifikatet alternativt skaffa ett nytt med samma identitet. Därefter kan du åter logga in i Domänhanteraren. Om inget av detta är möjligt och du har låst ditt konto för inloggning kan vår kundtjänst hjälpa till med att låsa upp kontot.

• Jag försöker importera ett annat konto men det lyckas inte. Vad är problemet?

Det kan bero på flera olika saker. En möjlighet är att det konto som ska importeras har lösenordsinloggning avslagen så att man bara kan logga in i kontot med ett certifikat. I så fall måste du först logga in i det kontot och slå på lösenordsinloggning innan du kan fortsätta med importen.