Goda resultat i ny kundtjänstundersökning

En nyligen genomförd kundtjänstundersökning visar att .SE Direkt står sig fortsatt bra jämfört med andra kundtjänster. Mer än fyra av fem kunder ger kontakten med kundservice ett positivt omdöme.

.SE har givit Mistat AB i uppdrag att genomföra en mätning av hur kundtjänsten upplevs av de kunder som ringer in till kundtjänst. Undersökningen syftar till att ge svar på hur kundtjänstfunktionen skall styras och vidareutvecklas.

Andelen som ger kundtjänsten ett negativt omdöme har minskat något. Det genomsnittliga allmänna omdömet har förbättrats ytterligare och ligger nu på höga 4,22 för företagskunder på en femgradig skala, något som vi naturligtvis är mycket stolta över. Privatkunder ligger på 4,14.